Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jako realizator programu Zajęcia klubowe w WTZ informuje, że w terminie od dnia 1 czerwca 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „ Zajęcia klubowe w WTZ „. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego ( tj. od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 31 stycznia 2025r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 86 52 544.

Więcej o: Program Aktywny Samorząd - edycja...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że otwieramy nabór  wniosków w ramach programu „ Aktywny samorząd” w 2024r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej - tylko w przypadku wykluczenia cyfrowego w placówce PCPR w Ropczycach już od 1 marca 2024 r.
Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października 2024r w ramach modułu II oraz do 31 sierpnia 2024r. w ramach modułu I.

Moduł II:
I etap od 01.03.2024r. do 31.03.2024r- przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2023/24.
II etap od 01.04.2024r do 10.10.2024r.- przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2024/25.

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I będzie przebiegało dwuetapowo tj:
- I etap od 01.03.2024r do 31.05.2024r.
- II etap od 01.06.2024r. do 31.08.2024r.

Uwaga!
Druki wniosków i załączników w roku  2024 są nowe i dostępne na stronie: www. pcpr-ropczyce.pl oraz w systemie SOW.

 

Więcej o: Realizacja projektu -

W ramach programu PFRON – „Dostępna przestrzeń publiczna” Powiat Ropczycko-Sędziszowski uzyskał dofinansowanie na wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3.
Umowa nr: PPA/000004/09/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.
Moduł Programu: A - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
Termin realizacji projektu: od 23.11.2023r. do 31.05.2024r.
Dofinansowanie z PFRON: 15 478,01 zł
Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach umożliwi parkowanie samochodu przez osoby niepełnosprawne w miejscu bezpiecznym i blisko wejścia do budynku od strony windy. Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji barier architektonicznych oraz zwiększy dostęp do przestrzeni publicznej.

Więcej o: Realizacja projektu - Więcej o: Realizacja projektu -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, jako realizator programu "Zajęcia klubowe wtz", informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku upływa 30 listopada 2023r.

Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od 1 lutego 2024r. do dnia 31 stycznia 2025r.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, pokój nr 212 lub pod numerem tel. 17 86 52 544, a także na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

 

 Więcej o: Nabór wystąpień o przyznanie...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach jako realizator programu Zajęcia klubowe wtz, informuje że w terminie od dnia 01 czerwca 2023r. do dnia 30 czerwca 2023r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „ Zajęcia klubowe w WTZ „. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione
i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od dnia 01 sierpnia 2023r. do dnia 31 stycznia 2024r., oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. 17 86 52 544.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, od 1 marca 2023r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” w 2023r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW - (https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce.

Przypominamy i zachęcamy - możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 10 października 2023r w ramach Modułu II oraz do 31 sierpnia 2023r. w ramach Modułu I.

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I będzie przebiegało dwuetapowo tj:
- I etap od 01.03.2023r do 31.05.2023r.,
- II etap od 01.06.2023r. do 31.08.2023r.

Przyjmowanie wniosków w ramach Moduł II:
- I etap od 01.03.2023r. do 31.03.2023r- przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2022/23,
- II etap od 01.04.2023r do 10.10.2023r.- przyjmowane będą wnioski dotyczące roku akademickiego 2023/24.

Więcej o: Rusza nabór wniosków w ramach...

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych.