Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, jako realizator programu zajęcia klubowe wtz, informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku upływa 30 listopada 2022r.Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od 1 lutego 2023r. do dnia 31 stycznia 2024r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 86 52 544 lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.