Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że w dniach 28-30 listopada 2013 odbędą się warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.

Rodzice uczestniczący w warsztatach będą  mieli możliwość pogłębienia swej wiedzy na temat stosowania prawidłowych wzorców rodzicielskich, nabycia odpowiednich umiejętności wychowawczych, które przyczynią się w przyszłości do rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy.

  Warsztaty, prowdzone będą przez doświadczonego psychologa i odbęda się:

- w dniach 28 i 29.11.2013 roku (czwartek, piątek) w godzinach 15.30 – 18.30 w sali konferencyjnej 316 Starostwa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, ul. Konopnickiej 5 w Ropczycach,

- w dniu 30.11.2013 roku (sobota) w godzinach 9.00-15.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w  Lubzinie. 

Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek, a także pomoc w zorganizowaniu dojazdu w trzecim dniu warsztatów.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt   tel. 17 22 12 566 lub kontakt osobisty w POIK.

  Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców realizowane są w ramach projektu pn. „Razem przeciw przemocy”- Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.