W niedzielę, 23 lutego obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, który ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej problematyki depresji, jak również pomoc osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w jej sidłach.

    W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost liczby osób zmagających się z tą trudną chorobą, jako reakcją na wysokie wymagania współczesnych czasów. Ciągły pośpiech, przewlekły stres, trudności ze znalezieniem pracy czy problemy osobiste, to tylko niektóre czynniki mające olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Czym więc jest depresja? W języku codziennym termin ten bywa stosowany do nazwania wielu doświadczeń poczynając od zwykłego przygnębienia czy chwilowego obniżenia nastroju, aż do zaburzeń niezwykle głębokich a nawet zagrażających życiu. Różnorodne klasyfikacje kliniczne podają szczegółowe kryteria diagnostyczne pozwalające zdiagnozować depresje.

Tak więc, jeśli obniżenie nastroju utrzymuje się, co najmniej 2 tygodnie i dodatkowo towarzyszą mu np.
- nasilony lęk, niepokój,
- trudności z koncentracją,
- utrata zainteresowań i zdolności do cieszenia się,  
- zaburzenia snu i apetytu (w tym nadmierna senność/bezsenność; nadmierny apetyt lub jego brak);
- pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości;
- zmniejszona energia i aktywność, wzmożona męczliwość,
- myśli i plany samobójcze,
- nieuzasadnione poczucie winy i małej wartości,
powinniśmy zwrócić się o pomoc i zasięgnąć porady specjalisty.

    Zarówno psychiatra (nie jest wymagane skierowanie), jak i psycholog mogą nam pomóc w zmaganiu się z trudami choroby, gdy cierpimy sami, lub jeśli choruje ktoś z naszych bliskich. Z porady specjalisty skorzystać możemy m.in. w Przychodniach Zdrowia (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczna) jak również w innych placówkach zatrudniających osoby zajmujące się problematyką zdrowia psychicznego (np. Ośrodki Interwencji Kryzysowej).
    W powiecie ropczycko-sędziszowskim z pomocy skorzystać możemy m.in. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach (PZP – Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Wyszyńskiego 54; tel. 17/2231708).
    W razie pytań lub wątpliwości możemy się również zwrócić do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lubzinie 47 (tel. 17/22 12 566), gdzie będziemy mogli zdobyć wskazówki m.in. odnośnie dalszego działania.

Pamiętajmy!!!

       Każdy z nas miewa w swoim życiu okresy trudne. U jednych smutek i inne dolegliwości mogą minąć szybko, inni potrzebują wsparcia i pomocy przez dłuższy czas. Jest wiele możliwości, aby wydostać się z mroku depresji, dlatego „zapalmy światło” w naszym życiu, aby móc znowu wrócić do pełnego radości, codziennego,” funkcjonowania.