Po przerwie spowodowanej epidemią 27 maja 2020 roku Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach wznowiła swoją działalność.


Zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego, opracowanymi na podstawie wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w Placówce wprowadzony został rygor sanitarny, mający na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Na teren Placówki nie mają wstępu osoby postronne, a dzieci przebywają w dwóch odrębnych, niewielkich grupach.

Tak, jak do tej pory zapewniony mają dowóz z domu do Placówki i z powrotem, posiłek regeneracyjny oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: komputerowe, język angielski, umiejętności uczenia się, robotykę, język ojczysty.

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach plastycznych, fotograficznych, muzyczno-tanecznych i sportowych. Moją możliwość uzyskać pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych oraz aktywnie wypocząć, korzystając ze sprzętu sportowego – stołu pingpongowego, air-hokeja, rowerów, deskorolek, łyżworolek, hulajnóg i innych, jak również skorzystać z atrakcyjnych gier planszowych czy elektronicznych, takich jak konsola x-box.
Wychowankowie, jak również ich rodzice i opiekunowie prawni zapewnioną mają pomoc psychologa, który udziela wsparcia indywidualnego oraz w formie warsztatowej.

Wkrótce rozpoczynają się wakacje – pobyt w „Naszej Bazie” odbywał się będzie w godzinach od 9.00 do 14.00. Planowane są wycieczki i wyjścia rekreacyjne.


Projekt Wsparcie Działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i dla wszystkich uczestników udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

 

Wwychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” spędzili na wycieczce do kina „Helios” w Rzeszowie. Naszym celem było obejrzenie kultowej animacji pt. „Król Lew” w nowoczesnej, dopracowanej technologicznie kinowej odsłonie. Dzieci i młodzież, biorąca udział w Projekcie, z zainteresowaniem obejrzeli tę ponadczasową historię o walce dobra ze złem, o męstwie, odwadze, lojalności i sile wielkiego uczucia. Piękno przedstawionej w filmie natury wzbudziło zachwyt, były też momenty wzruszające, które wywołały prawdziwe emocje.

 Wspólna wyprawa do kina była kolejną okazją do radosnego spędzenia czasu w powiększonej grupie wszystkich uczestników Projektu. Tak atrakcyjna forma zajęć podobała się wszystkim i nie możemy już doczekać się kolejnego wyjazdu.

W warsztatach wzięło udział 7 osób. W przyjaznej atmosferze przy kawie i ciasteczku, prowadząca warsztaty pani psycholog przekazała najważniejsze zasady wychowawcze. Poruszony został temat wyznaczania dzieciom granic, ustalania obowiązujących w domu zasad i obowiązków, a także egzekwowania związanych z nimi konsekwencji. Omówione zostało ważne zagadnienie budowania w dziecku pozytywnego obrazu samego siebie, zachęcania do współpracy w relacji opartej na wzajemnym szacunku.

W dniu 31.07.2019r. dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego "Nasza Baza" w Ropczycach uczestniczyły w wycieczce w Pieniny - nazywane „bramami Tatr”. Dzieci wraz z opiekunami wyruszyli z samego rana do krainy pięknych krajobrazów, widocznych już z Nowego Targu. Pierwsze minuty w pienińskich miasteczkach- Krościenku nad Dunajcem, Szczawnicy robiły duże wrażenie na podopiecznych. Pieniny są jednym z najbardziej malowniczych pasm górskich w Polsce a przełom Dunajca tworzy niezwykłą panoramę, widok łodzi flisackich zapewnia niezapomniane chwile.

Dla każdego ucznia wakacje to przede wszystkim odpoczynek od nauki, piękna pogoda i możliwość częstszego, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

W Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w czasie wakacji zajęcia dla dzieci trwają od godziny 9.00 do 14.00 i, oprócz tych, odbywających się jak zwykle w ciągu roku szkolnego, jak robotyka, informatyka, język angielski, umiejętności uczenia się i inne, regularnie organizowane są wyjścia wakacyjne na basen czy kręgielnię, a także wycieczki rowerowe i zabawy sportowe na rolkach, hulajnogach, deskorolkach i z piłką.

28 czerwca 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach odbyły się warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży - uczestników Projektu Wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza”.
Uczestnicy warsztatów mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat umiejętności rodzicielskich, poznać skuteczne i oparte na wzajemnym szacunku metody wychowawcze oraz porozmawiać na temat trudności wychowawczych ze specjalistą – psychologiem. Każdy rodzic/opiekun, uczestniczący w szkoleniu otrzymał materiały edukacyjne, uzupełniające poruszaną tematykę i umożliwiające samodzielne pogłębienie problematyki wychowawczej.

„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to główne hasło kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizowanej w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.
W związku z kampanią w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach 15 i 16 maja 2019 roku zorganizowane zostały spotkania z Policjantami. Specjalista ds. Nieletnich podkom. Anna Malinowska oraz dzielnicowi asp. Paweł Baran i sierż. szt. Marcin Bieszczad omówili główny obszar dotyczący narkotyków, dopalaczy i środków odurzających. Funkcjonariusze przedstawili jak zgubnie oddziaływają na organizm ludzki tego typu substancje. Uświadamiali, że ich zażywanie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. W trakcie spotkania zaprezentowany został spot kampanii i przedstawione główne cele akcji. Na zakończenie spotkania omówione zostały konsekwencje prawne związane z posiadaniem i rozprowadzaniem substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy oraz popełnieniem innych czynów zabronionych.

23 kwietnia 2019  r. - dzień wolny od zajęć szkolnych wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” spędzili w Centrum Aktywnego Wypoczynku Sport&Fun w Dębicy.
Młodsi skorzystali z wielopoziomowego placu zbaw z dwiema trampolinami, zjeżdżalniami: rolkową, falowaną dwutorową i tubową, armatkami, oraz innymi atrakcjami, takimi jak Fun Ball, zęby rekina, okrągłe maglownice, Spider Tower, kręcioł i bokser.

Dla każdego ucznia wakacje to przede wszystkim odpoczynek od nauki, piękna pogoda i możliwość częstszego, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

W Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w czasie wakacji zajęcia dla dzieci trwają od godziny 9.00 do 14.00 i, oprócz tych, odbywających się jak zwykle w ciągu roku szkolnego, jak robotyka, informatyka, język angielski, umiejętności uczenia się i inne, regularnie organizowane są wyjścia wakacyjne na basen czy kręgielnię, a także wycieczki rowerowe i zabawy sportowe na rolkach, hulajnogach, deskorolkach i z piłką.

Podkategorie

Czasowe zawieszenie działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach

Informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach. Decyzja o tymczasowym zawieszeniu działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach została podjęta w oparciu o Polecenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.03.2020 roku, wydanego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. działalność PWD „Nasza Baza” dla uczestników projektu zostaje zawieszona.


Więcej o: Działalność 2019-2020