ZAPROSZENIE
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, działający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, w związku z rosnącym zainteresowaniem problematyką przemocy i potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, informuje o możliwości udziału w spotkaniach edukacyjnych dla kobiet („Grupa Wsparcia”), mających na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, możliwość odreagowania negatywnych doświadczeń oraz dostarczenie sobie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami.
Osoby uczestniczące w spotkaniach będą miały okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, poglądami, a także porozmawiać na temat nurtujących je problemów.
Spotkania "Grupy Wsparcia" realizowane są w ramach Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 pn. Rodzina bez przemocy
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach "Grupy wsparcia" prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ropczycach w godz. 07:30-15:30,
tel: 17 22 12 566. lub 17 86 52 533
Serdecznie zachęcamy do udziału.