W środowisku domowym, w małżeństwie i rodzinie zdarzają się napięcia, burzliwe wymiany zdań czy kłótnie. Nie zawsze potrafimy w bezkonfliktowy sposób wyrażać swoje emocje, zwłaszcza te negatywne, takie jak gniew, złość, poczucie krzywdy.
    Niekiedy zdarza się, że dochodzi do wyzwisk, obrażania, poniżania drugiej osoby, krzyków i gróźb, a więc do przemocy psychicznej. Przemoc psychiczna przejawia się również w innych zachowaniach, mających na celu zranienie uczuć drugiej osoby lub manipulację, takich jak nieodzywanie się do partnera, tzw. „ciche dni”, okazywanie pogardy i lekceważenia, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi, upokarzanie, grożenie samobójstwem.
Jak zapobiegać przeradzaniu się konfliktu w przemoc?
    Podstawą budowania pozytywnej relacji małżeńskiej jest szczera rozmowa, umożliwiająca wyrażenie własnych emocji bez atakowania i ranienia drugiej osoby. Komunikowanie własnych uczuć zawsze w pierwszej osobie: „Ja czuję…”, bez obwiniania i osądzania. Z drugiej strony musimy uczyć się słuchania i akceptowania uczuć partnera, dając sobie nawzajem prawo do odczuwania tego, co czujemy.
    Nie wolno jednak zgadzać się na krzywdę. W przypadku, kiedy zachowanie albo słowa partnera sprawiają nam ból, należy powiedzieć mu to w jasny sposób i wymagać zmiany. Brak natychmiastowego postawienia granic, uczy agresora powtarzania niepożądanych zachowań. Jeżeli na samym początku nie powiemy „stop”, później może znaczyć „za późno”.
    Nieraz stosowanie przemocy psychicznej nie wynika ze złej woli, ale ze sposobu wychowywania w domu rodzinnym czy innych problemów. W takim przypadku pomocna może być świadoma praca nad sobą czy podjęcie indywidualnej psychoterapii.
Kiedy szukać pomocy?
    Przemoc w jakiekolwiek formie, również ta emocjonalna, zawsze jest zła i pozostawanie pod jej wpływem szkodzi całej rodzinie.
    Warto szukać pomocy od samego początku, kiedy tylko zauważamy trudności we wzajemnych relacjach, z wyrażaniem emocji czy dogadywaniem się. Możemy skorzystać z warsztatów na temat komunikacji małżeńskiej, rozmowy z psychologiem albo doradcą rodzinnym.
    Bywa, że próby stawiania granic nie udają się, a partner nie widzi problemu. Aby przerwać błędny cykl przemocy trzeba zwrócić się po pomoc specjalistów. Osoba, która długotrwale poddana jest przemocy emocjonalnej coraz gorzej radzi sobie w codziennym życiu, pojawia się zaniżona samoocena, depresja, nieuzasadnione poczucie winy, a niekiedy agresja. Taką sytuację należy bezwzględnie przerwać! Nie wolno łudzić się, że sama się zmieni albo przejdzie. Zazwyczaj zachowania przemocowe, jeśli w porę nie zostaną zatrzymane, utrwalają się i nasilają.
    Po wsparcie można zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy na Policję. Pracownicy tych instytucji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy zobowiązani są do założenia tzw. „Niebieskiej Karty”, która uruchamia procedurę pomocy rodzinie dotkniętej przemocą.
    Całodobowo i bezpłatnie czynna jest poradnia telefoniczna dla ofiar przemocy pod nazwą „Niebieska linia”: 800 12 00 02.
     Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego mogą zgłosić się osobiście lub telefonicznie do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ropczycach, gdzie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, rodzinnego, jak również udzielane są informacje na temat przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania.
    Pamiętajmy, że przemoc, również ta psychiczna, jest przestępstwem, które w polskim prawie podlega karze.