mt_ignore

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że 31 sierpnia 2022r. mija termin składania wniosków na dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd - Modułu I - likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Wnioski można składać elektronicznie poprzez system – SOW - https://sow.pfron.org.pl/ . Niezbędnym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Wnioski można składać również w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, pokój 211 lub 212 lub telefonicznie - 17 8652 544 lub na stronie internetowej  PFRON- https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/.