Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, jako realizator programu "Zajęcia klubowe wtz", informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku upływa 30 listopada 2023r.

Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od 1 lutego 2024r. do dnia 31 stycznia 2025r.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, pokój nr 212 lub pod numerem tel. 17 86 52 544, a także na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

 

 pfron.png