dpb.png

W ramach programu PFRON – „Dostępna przestrzeń publiczna” Powiat Ropczycko-Sędziszowski uzyskał dofinansowanie na wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3.
Umowa nr: PPA/000004/09/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.
Moduł Programu: A - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
Termin realizacji projektu: od 23.11.2023r. do 31.05.2024r.
Dofinansowanie z PFRON: 15 478,01 zł
Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania: Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach umożliwi parkowanie samochodu przez osoby niepełnosprawne w miejscu bezpiecznym i blisko wejścia do budynku od strony windy. Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji barier architektonicznych oraz zwiększy dostęp do przestrzeni publicznej.

l.pngp.png