Zostań rodzicem zastępczym dla dziecka, które potrzebuje wsparcia i miłości osób dorosłych.
Odmień jego życie!

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać pod opieką rodziców biologicznych. Jeżeli brakuje rodzin zastępczych, dzieci trafiają
do placówek opiekuńczo-wychowawczych, a te nigdy nie zastąpią wychowania w rodzinie, nie zastąpią domu.

Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w rodzinnie. Osoby decydujące się na zostanie rodziną zastępczą mogą liczyć na wsparcie udzielane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie m.in. psychologa, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, radcy prawnego, którzy pomogą sprostać nowym wyzwaniom. Oferujemy także szkolenia oraz udział w grupie wsparcia.
Opiekun zastępczy otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej nie jest równoznaczne z adopcją.
Rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby będące w związku małżeńskim, ale również samotne. Nie mogą być karane, są zobowiązane do uczestnictwa w badaniach psychologicznych, pedagogicznych i stosownych szkoleniach.

Jeśli jesteś gotowy do niesienia pomocy, los dziecka nie jest Ci obojętny, jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom:
Zgłoś się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, która mieści się w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach,
ul. Konopnickiej 3, I piętro, pokój 201, kontakt telefoniczny pod numerem 17 22 28 913.