Kryzysy dzieci i młodzieży

Kryzys psychologiczny jest naturalną odpowiedzią człowieka zdrowego na doświadczenie trudnej sytuacji i poczucia braku możliwości jej zmiany. Najczęściej rozpoczyna się, gdy człowiek doświadcza straty, zmiany, konfliktów w jakiejkolwiek strefie życia: emocjonalnej, fizjologicznej, poznawczej. Każdy kryzys psychologiczny może na dowolnym etapie przerodzić się w kryzys suicydalny, ale stanowi też szansę do nabycia nowych umiejętności, rozwoju osobowości lub podjęcia ważnych decyzji poprawiających jakość życia jednostki.

Najczęściej pomocy potrzebują ludzie dotknięci kryzysami losowymi np. śmierci członka rodziny, poważnej choroby. Czasami ludzie korzystają z pomocy psychologa, doświadczając normatywnych kryzysów rozwojowych np. przy narodzinach dziecka, okresie dorastania. Jeżeli okres dojrzewania sam w sobie może być przyczyną kryzysu, to, młody człowiek szczególnie potrzebuje pomocy ze strony innych osób.

Rozpoznanie, że dziecko przechodzi kryzys, często jest trudne. Jeżeli dziecko ma tendencję do ukrywania swoich problemów, nawet przez długi czas subtelne sygnały mogą umykać uwadze najbliższych. Zachowania, na które warto zwracać uwagę, to m.in.:
• zmiany w nawykach żywieniowych – objadanie się lub ograniczanie pożywienia;
• bóle różnych części ciała, mimo braku przyczyny;
• izolacja;
• obniżenie nastroju, objawy lękowe – drżenie rąk, potliwość;
• zaburzenia snu – bezsenność, ciągłe zmęczenie;
• pogorszenie wyników w szkole;
• problemy wychowawcze.
Innymi, bardzo poważnymi oznakami kryzysu są:
- samookaleczenia,
- używanie substancji psychoaktywnych,
- opuszczanie zajęć,
- próby samobójcze.

Żadna zmiana w zachowaniu nie powinna być ignorowana. Zawsze warto zapytać o samopoczucie. Rozmowa daje dziecku szanse na pozbycie się trudnych emocji, uporządkowanie myśli. Żeby jednak odniosła swój cel, powinna być przeprowadzona w atmosferze akceptacji, porozumienia i chęci słuchania. Negowanie stanów emocjonalnych i umniejszanie problemom, może spowodować zamknięcie się dziecka w sobie. Najlepiej unikać stwierdzeń typu „inni mają gorzej”, „przestań się użalać”. Najważniejsze jest zapewnienie dziecka, że jesteśmy gotowi mu pomóc i wesprzeć. Dodatkowo dziecku może pomóc utrzymywanie zbilansowanego trybu życia. Wysypianie się w nocy, nieprzetworzone regularne posiłki, aktywność fizyczna – to wszystko odgrywa rolę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia również psychicznego.

Do najczęstszych przyczyn kryzysu u dzieci należą przede wszystkim relacje z rówieśnikami, rodzicami lub stres wynikający z przeciążenia obowiązkami. Wcześniejszy stan związany z pandemią, gwałtowne zmiany w trybie nauczania, izolacja społeczna, a teraz również wojna na Ukrainie, to stresory, które mogą nakładać się na siebie i wywoływać uczucia niepokoju. W takich sytuacjach, warto, jest pokazywać młodym ludziom metody radzenia sobie ze stresem i zachęcać do wyrażania emocji w twórczy sposób np. poprzez pisanie pamiętnika. Odczuwanie silnych emocji w odpowiedzi na codzienne problemy, może zniekształcać ocenę sytuacji i ograniczać liczbę rozwiązań, dlatego ważne jest, żeby dziecko otrzymywało od rodziców zapewnienia, że potrafi znaleźć rozwiązanie, które go usatysfakcjonuje.

Większość kryzysów, dziecko jest w stanie przezwyciężyć samo, wiedząc, że zawsze może liczyć na wsparcie opiekunów. Czasami, gdy podopieczny nie chce powiedzieć sam o problemach, które go dręczą, można rozważyć wybranie się do zaufanej osoby, np. psychologa.

Dobrze jest przypominać dzieciom o inicjatywach takich jak:

dziecięcy telefon zaufania 800 12 12 12,

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 12 00 02, czy

Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania” 800 199 990.

Są to numery, na których można również uzyskać poradę, jak pomóc najbliższym doświadczającym trudnych sytuacji.

 

Bibliografia:
1. „Ze Zdrowiem” Magazyn nr 5, NFZ [online] https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/fop/nfz_nr_5.pdf
2. „Pierwsze objawy kryzysu psychicznego u dzieci i młodzieży”, pacjent.gov.pl [online] https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/zapobiegaj/pierwsze-objawy-kryzysu-psychicznego
3. „Dziecko w kryzysie” K. Kaniecka, Newsweek Psychologia, 3/2018
4. „Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia” B. Pilecka, Wydawnictwo UJ

Autor artykułu: Anna Sztokman-Szczepańska - psycholog

Zostań rodzicem zastępczym dla dziecka, które potrzebuje wsparcia i miłości osób dorosłych.
Odmień jego życie!

Rodziny zastępcze zapewniają opiekę dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać pod opieką rodziców biologicznych. Jeżeli brakuje rodzin zastępczych, dzieci trafiają
do placówek opiekuńczo-wychowawczych, a te nigdy nie zastąpią wychowania w rodzinie, nie zastąpią domu.

Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w rodzinnie. Osoby decydujące się na zostanie rodziną zastępczą mogą liczyć na wsparcie udzielane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie m.in. psychologa, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, radcy prawnego, którzy pomogą sprostać nowym wyzwaniom. Oferujemy także szkolenia oraz udział w grupie wsparcia.
Opiekun zastępczy otrzymuje świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej nie jest równoznaczne z adopcją.
Rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby będące w związku małżeńskim, ale również samotne. Nie mogą być karane, są zobowiązane do uczestnictwa w badaniach psychologicznych, pedagogicznych i stosownych szkoleniach.

Jeśli jesteś gotowy do niesienia pomocy, los dziecka nie jest Ci obojętny, jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom:
Zgłoś się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, która mieści się w budynku Powiatowego Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach,
ul. Konopnickiej 3, I piętro, pokój 201, kontakt telefoniczny pod numerem 17 22 28 913.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza na szkolenie dla rodzin zastępczych pt. "Emocje - jako informacja o indywidualnych potrzebach dziecka".

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października 2021r. od  godziny 10.00 w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach ul. Mickiewicza 10.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze z terenu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach – organizator rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnych form pieczy zastępczej.
Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego funkcjonuje 35 rodzin zastępczych i 1 rodziny dom dziecka. Łączna liczba wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej to 60 dzieci i 7 osób pełnoletnich.
Dzieci, które wychowują się w rodzinnej pieczy zastępczej, dźwigają bogaty, jak na swój wiek, bagaż doświadczeń. Często wzrastały w atmosferze brutalności, alkoholu, przeżywają traumę z powodu wyrwania ich z dotychczasowego środowiska i zmiany otoczenia, a także utraty najbliższych.

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie,
przyszłością, która bez przerwy się otwiera.”
Jan Paweł II

Drodzy Rodzice Zastępczy,
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
przypadającego na dzień 30 maja,

 

życzymy Wam wiele radości, szczęścia i satysfakcji każdego dnia w pełnieniu tej ważnej misji – rodzicielstwa zastępczego. Jednocześnie życzymy Wam dużo zdrowia, sił i wytrwałości w tej niełatwej pracy.
Wszystkim Rodzicom Zastępczym oraz Osobom prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka składamy serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie w wychowanie dzieci oraz zapewnienie im ciepła domowego ogniska. Dzięki Państwu dzieci mają możliwość wzrastać w atmosferze akceptacji i troski.
Niech uśmiech dziecka dodaje Państwu sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej ważnej funkcji Rodzica Zastępczego.

 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor oraz Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ropczycach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza rodziców zastępczych do uczestnictwa w grupie wsparcia.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty – uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.
Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz uzyskania wsparcia w grupie od osób, które pełnią taką samą funkcję.

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest osobą, która otacza opieką i wsparciem rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, jest towarzyszem rodziny. Pracuje z rodzinami zastępczymi
i umieszczonymi w nich dziećmi, głównie w ich miejscu zamieszkania, przez co jest blisko problemów z jakimi borykają się rodzice zastępczy, a także ma możliwość obserwacji dzieci w ich naturalnym środowisku. Nierzadko praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wiąże się z trudnymi sprawami i problemami, np. funkcjonowanie dzieci w nowych rodzinach, dzieci często porzuconych i osamotnionych, dzieci, które bardzo często doświadczały różnych form przemocy. Częstym problemem jest również nawiązanie właściwego kontaktu między dziećmi a ich nowymi rodzinami oraz utrudnienia wynikające z kontaktów z rodziną biologiczną. Przez możliwość elastycznego czasu pracy koordynator ma szansę udzielić rodzinie realnego wsparcia w pokonywaniu napotkanych trudności. Aby udzielana pomoc była jak najbardziej efektywna, koordynator współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami tj. ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, sądem, policją, ośrodkami adopcyjnymi i in. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej swym wsparciem obejmuje maksymalnie 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Rodziny zastępcze muszą pozytywnie zaopiniować kandydata na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ich rodzinie.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej korzysta z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Dziecko w rodzinie zastępczej.
Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej jest sytuacją trudną, tak dla rodziców zastępczych, jak i dla dziecka. Dziecko wchodzi w zupełnie nowe środowisko, w którym nie zawsze potrafi się odnaleźć, w sytuacjach trudnych często reaguje nieodpowiednio do sytuacji. Dzieci potrzebują stabilnego środowiska wychowawczego, a zwłaszcza zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, troskliwej opieki ze strony dorosłych, akceptacji i miłości. Nie wszystkie dzieci jednak mają zapewniony prawdziwy, ciepły dom i właściwą opiekę ze strony swoich rodziców biologicznych. Dla takich dzieci szansą na szczęśliwe dzieciństwo jest rodzina zastępcza, która zapewnia dorastanie w bezpiecznych warunkach, możliwość rozwoju i wsparcie.

Poniżej przedstawiamy Państwu kolejną odsłonę wspomnień rodzin zastępczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz członków ich rodzin pt. "Ten jeden dzień".

Z perspektywy mamy zastępczej…

 Jesteśmy rodziną jak wiele – z problemami, kłopotami, ale i miłością, uśmiechem.
Pewnego razu ksiądz ogłosił prośbę o umożliwienie zapewnienia wakacji dla dzieci z domu dziecka (sióstr Michalitek). Po rozpoznaniu sprawy z rodziną (córki były jeszcze pannami) wzięliśmy na wakacje dziewczynkę z Częstochowy w wieku najmłodszej z córek. Tak też zaczął nam się nowy rozdział w życiu. Po ok. 3 latach dziewczynka została adoptowana przez inną rodzinę. Jednakże nasza rodzina nie zrezygnowała z chęci pokazania innemu dziecku, jak funkcjonuje rodzina na co dzień.